بخشی از خدمات و فعالیت های انجام شده شرکت رایا تیم در حوزه زیرساخت شبکه

1.اجرای زیرساخت به همراه نصب دوربین

2.اجرا و توسعه زیرساخت شبکه

اجرای زیرساخت به همراه نصب دوربین
  • اجرای زیرساخت به همراه نصب دوربین تحت شبکه پاناسونیک (فاز1)
  • اجرای زیرساخت به همراه نصب دوربین تحت شبکه

اجرا و توسعه زیر ساخت سبکه
  • توسعه زیرساخت شبکه ، بهینه سازی اتاق سرور
فهرست