• توانایی واردات و تامین و فروش تجهیزات شبکه مسی و فیبر نوری
  • مشاوره، طراحی و اجرای انواع شبکه های LAN و WAN
فهرست