بخشی از خدمات و فعالیت های انجام شده شرکت رایا تیم در حوزه طراحی ، نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی

1.طراحی ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی شبکه

2.پشتیبانی شبکه و سیستم ها

3.نصب و راه اندازی بستر شبکه

طراحی ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی شبکه
 • کارخانه داروسازی تولیدارو
 • کارخانه داروسازی کیمیدارو
 • کارخانه خودروسازی فتح
 • معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی
 • شرکت برق منطقه ای تهران
 • دانشکده های برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت
 • ساختمان سورای نگهبان
 • کارخانه کربن سیمرغ
 • کیش گاز
 • مرکز تحقیقات وزارت نفت
 • شرکت صنایع غذایی کیلوس
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت بین المللی تتراپک
 • شرکا ماد ایران
 • شرکت نستله ایران – کارخانه قزوین

پشتیبانی شبکه و سیستم ها
 • گروه صنعتی آرمان ماسک
 • گروه صنعتی مهاباد ریس
 • گروه صنعتی نخ رنگ
 • گروه صنعتی کولر ایران
 • موسسه سیمای جوان
 • موسسه نشر سمر
 • سازمان پزشکی قانونی
 • شرکت TUV NORD

نصب و راه اندازی بستر شبکه
 • ساختمان CA وزارت بازرگانی
 • بیمارستان بهمن
فهرست