بخشی از خدمات و فعالیت های انجام شده شرکت رایا تیم در حوزه فیبر نوری

1.نصب و راه اندازی فیبر نوری

2.مشاوره و طراحی و نصب فیبر نوری

3. نصب و راه اندازی زیر ساخت شبکه و تلفن براساس فیبر نوری

راه اندازی و نصب فیبر نوری
  • برج مخابراتی میلاد
  • مجموعه فرهنگستان ایران
  • حفاظت صنایع الکترونیک ایران

مشاوره ، طراحی و نصب فیبر نوری
  • صنایع الکترونیکی ایران ( صا ایران )
  • حفاظت اطلاعات صنایع الکترونیک ایران

زیر ساخت شبکه و تلفن براساس فیبر نوری
  • شهرک اقامتی شرکت نفت فلات قاره اقامتگاه 100 خوابه ساختمان های اداری و تفریحی ورزشی
فهرست