بخشی از خدمات و فعالیت های انجام شده شرکت رایا تیم در حوزه دیتاسنتر و تجهیزات پسیو و اکتیو

1. مشاوره ، طراحی و نصب و راه اندازی شبکه و دیتا سنتر

2. نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات پسیو و اکتیو

3.نصب و راه اندازی و سیستم پسیو

مشاوره ، طراحی و نصب و راه اندازی شبکه و دیتا سنتر
 • ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن ایران
 • شرکت بایر پارسیان
 • شرکت سومیتومو ژاپن
 • دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات پسیو و اکتیو
 • کارت اعتباری کیش
 • شرکت نستله
 • پژوهشگاه هوا و فضا
 • بانک کارافرین – ساختمان مرکزی
 • شرکت مخابرات تهران – ساختمان ولیعصر
 • شرکت نسلته ایران در حال اجرا (3ساله)
 • گروه صنعتی سهند

نصب و راه اندازی و سیستم پسیو
 • صندوق بازنشستگی بانک ها
 • مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان
 • شرکت بیمه ما
فهرست